ຂ່າວອຸດສາຫະ ກຳ

ຂ່າວອຸດສາຫະ ກຳ - ບໍລິສັດ KGL ເຄື່ອງຈັກແລະເອເລັກໂຕຣນິກ ຈຳ ກັດ.